webkwestie - webquest

EEN VIRTUELE REIS NAAR ROME

Leerkracht

 • Titel: Een virtuele reis naar Rome

 • Onderwerp: Romeinen

 • Schooltype: basisonderwijs

 • Groep / Klas: bovenbouw

 • Vakgebieden: Geschiedenis

 • Uitvoering door: Deze WebQuest kan naar keuze individueel of in groepsverband worden gebruikt.

 • Tijdsinvestering: 3 lesuren

 • Opbrengst:

   • Een onderzoek naar de Romeinen

   • Een reisbrochure

 • Leerpunten:

   • Leerdoel 1:

Aan het einde van de WebQuest weten de leerlingen in grote lijnen hoe mensen in de Romeinse tijd hebben geleefd.

   • Leerdoel 2:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 11 voor Geschiedenis: “Leerlingen kunnen perioden en gebeurtenissen uit hun eigen leven en uit de geschiedenis op een tijdbalk plaatsen en daarbij aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren als: dagen, weken, maanden, jaargetijden, jaren, eeuwen, jaartellingen, perioden.”

   • Leerdoel 3:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 14 voor Geschiedenis: “Leerlingen kennen in grote lijnen de volgende belangrijke hedendaagse en historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen in de geschiedenis, de Romeinse invloed in Nederland.”

   • Leerdoel 4:

De leerlingen kunnen de informatie die ze in de WebQuest hebben verzameld verwerken in een reisbrochure.

   • Leerdoel 5:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 5 voor de Nederlandse taal: “De leerlingen kunnen:

     • A) hoofdzaken van een informatieve tekst weergeven;

     • B) Bij een betogende tekst de hoofdlijn van het betoog aangeven en weergeven hoe hun mening zich verhoudt tot de mening in de tekst.”

   • Leerdoel 6:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 8d voor de Nederlandse taal: “De leerlingen kunnen op basis van eigen kennis en waarneming of op basis van verkregen informatie een werkstuk maken.”

   • Leerdoel 7:

Deze WebQuest draagt bij aan kerndoel 9 voor de Nederlandse taal: “De leerlingen kunnen de vormgeving en de presentatie van hun teksten verzorgen door aandacht te besteden aan de leesbaarheid van hun spelling, de leesbaarheid van hun handschrift, zinsbouw, bladspiegel, beeldende elementen en kleur.”

 • Extra materialen:

   • Per leerling een computer met internetaansluiting;

   • Schrijfmateriaal voor aantekeningen e.d.;

   • Eventueel usb-stick voor het bewaren van de teksten, als de WebQuest over meerdere dagen wordt uitgevoerd;

   • Papier (en eventueel schaar en lijm) voor de brochure.

 • WebQuestmaker: P.J. Blijleven

TIPS:

Bij deze eerste fase is het van belang dat de leerlingen de informatie verzamelen voor hun brochure. De informatie verwerken de leerlingen in het document 'reisbrochure.doc'. Als de leerlingen ervaring hebben met het downloaden van documenten is dit geen probleem. Echter, voor de wat mindere ervaren leerlingen is het wellicht verstandig dat u het document download en op papier (of diskette) aan de leerlingen geeft.

Fase 2 – het maken van de brochure:

  1. Voeg plaatjes / kleuren aan je brochure toe om de lay-out aantrekkelijk te maken;

  2. Laat je brochure eens aan een klasgenoot zien (vraag eerst aan je leerkracht);

  3. Als je tevreden bent, mag je de brochure inleveren bij je leerkracht.

Tips:

Wijs de leerlingen erop dat het bij de brochure niet alleen om de vorm maar ook zeker om de inhoud gaat. Als het maken van een reisbrochure wordt gekoppeld aan een creatieve opdracht, is het wellicht verstandig om het verzamelen van de informatie bij de computer te doen en het maken van de reisbrochure aan hun eigen tafel of in het handvaardigheid lokaal. Dit om te voorkomen dat lijm, verf, etc. op de computer komt.